+31 345 229 060 [email protected]

Wie zijn blik over het nieuws laat glijden, vliegt de duurzaamheid om de oren. Dan gaat het om zaken als klimaatverandering en het beperken van de uitstoot van schadelijke stoffen. In de duurzaamheidsopgave waar Nederland – en feitelijk de hele wereld – voor staat heeft iedereen een rol te spelen. Voor productiebedrijven liggen er kansen in circulaire productie. Producten maken die later weer als grondstof dienen voor nieuwe producten.

Duurzaam doordenken

Recyclen is natuurlijk niets nieuws. Dat doen mensen al tientallen jaren. PET-flessen lever je weer in, glas gaat in de glasbak en ook een composthoop is niets nieuws. Voor complexere producten als gebouwen, machines en voertuigen ligt dat anders. Deze bestaan uit talloze onderdelen en materialen die alleen afzonderlijk hergebruikt kunnen worden. Dat betekent dat hergebruik alleen mogelijk is als daar van tevoren goed over nagedacht wordt. Vanaf de concept fase en bij de in productiename dus.. Iets dat steeds meer gebeurt, want productiebedrijven hebben veel belang bij circulaire productie.

Waarom circulair produceren?

Productiebedrijven richten zich om verschillende redenen steeds meer op circulaire productie. Een voor de hand liggende reden is duurzaamheid. Circulaire producten betekenen minder vraag naar grondstoffen. Door het winnen en vervoeren van grondstoffen uit te sparen, wordt ook het milieu gespaard. Ook kan het steeds kosten efficienter. Zeker als het hergebruik van producten in de design en in productiename fase goed doordacht wordt, zodat hergebruik ook daadwerkelijk eenvoudiger wordt. De Europese maakindustrie kan zo honderden miljoenen euro’s per jaar besparen.

Een tweede – zeer actueel – voordeel van circulair produceren is de afhankelijkheid van grondstoffen. Juist complexe producten zijn afhankelijk van talloze grondstoffen en toeleveringsketens. Zonder rubber, aluminium of een bepaalde chip rollen er geen auto’s van de band. Verstoring van elk van deze toeleveringsketens brengt een groot risico met zich mee. Vaak vinden verstoringen plaats in gebieden waar de producent weinig invloed op heeft. Ook worden sommige grondstoffen slechts in enkele gebieden gewonnen, waardoor alternatieven niet voorhanden zijn. Mede om deze reden streeft ook de Koninklijke Metaalunie naar meer circulaire productie in Nederland.

Werken aan circulaire productie

Om genoemde redenen vinden we bij VDS Inbuco dat wij – en onze branche – ook werk moet maken van circulair produceren. Sterker nog: dat doen we al volop. Met name het bedenken en uitwerken van producten waarvan materialen zo veel als mogelijk hergebruikt kunnen worden of makkelijk vervangen kunnen worden krijgt al volop vorm. Daarover vertellen we meer in een volgend artikel.