+31 345 229 060 [email protected]

Bij industriële productontwikkeling komt meer kijken dan alleen een leuk idee of ontwerp. Het efficiënt samenbrengen van de juiste functionaliteiten en eisen, rekening houdend met het gewenste design, in combinatie met de mogelijke en beschikbare productie technieken, kan soms een grote uitdaging zijn.

Gratis tip van de dag: begin altijd met het samenstellen van een PVE (Programma van Eisen) en doe tijdig onderzoek naar de maakbaarheid van jouw ontwerp of design. Niks is erger en zonde er later pas achter te komen dat iets niet produceerbaar is of erg hoge (investerings) kosten met zich meebrengt.

In het programma van eisen, zoals de naam zelf aangeeft, wordt duidelijk omschreven aan welke eisen het te ontwikkelen product of uit te werken design moet voldoen. Hierin worden gewenste functionaliteiten, materialen, vormen en andere specifieke uitgangspunten en informatie zoals productie-methodes, type verpakking, kleuren afwerking of zelfs gewenste kostprijs vastgelegd als absolute basis voor het traject.  

Vanuit hier kan dan efficiënt in kaart gebracht worden hoe het ontwikkeltraject eruit ziet; inclusief een eventuele begroting van kosten en tijd. Het zal vrij snel duidelijk worden of de gewenste uitgangspunten haalbaar zijn en/of er concessies gedaan moeten worden. Daarnaast heb je altijd je PVE om op terug te vallen mochten er later in het traject onduidelijkheden ontstaan over verwerkte details of besproken functionaliteiten. Een PVE laat je op koers varen!

Meer weten over industriële productontwikkeling? Heb je een specifiek vraagstuk of heb je hulp nodig met het efficiënt uitwerken van jouw idee en/of ontwerp? Neem dan gerust contact met ons op!