+31 345 229 060 [email protected]

Circulair produceren heeft de toekomst. Waarom dat zo is hebben we in een vorig artikel toelicht. In dit artikel vertellen we hoe wij daar werk van maken. Hoe we zorgen dat de milieu-impact van producten omlaaggaat en de zekerheid van eindgebruikers omhoog. Zij maken namelijk langer gebruik van producten en zijn minder afhankelijk van grondstoffen ver weg.

Dat over een succesvol product goed wordt nagedacht, is voor ons niets nieuws. Nadenken over producten om ze zo succesvol mogelijk te maken is de corebusiness van VDS Inbuco. De huidige eisen op het gebied van duurzaamheid en circulariteit voegen daar nog een dimensie aan toe. Steeds vaker bedenken we producten die niet alleen heel goed zijn, maar ook geoptimaliseerd op een zo lang mogelijke levensduur en zo efficiënt mogelijk gebruik.

Productontwerp van A tot Z

Soms heb je een extern paar ogen nodig om te zien wat eigenlijk heel logisch is. Daar houden we van, van heel logisch. Logisch voor jou, maar ook logisch voor je klanten. Een product dat voldoet aan alle verwachtingen, óók onuitgesproken verwachtingen. Een product dat van A tot Z doordacht is. Dat betekent van de herkomst van de grondstoffen tot het afvoeren van het product aan het einde van de levensduur. Dáár moet steeds meer de magie gaan plaatsvinden. Het zogenaamde sluiten van de grondstofkringlopen zorgt dat een oud product weer naadloos overgaat in een nieuw product. Maar dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan.

Keuzes maken

Wat we doen is nadrukkelijk naar de gehele levensduur van het product kijken. Daarin maken we afwegingen. Een bepaalde materiaalkeuze kan een minder robuust product tot gevolg hebben, maar wel een beter recyclebaar product. Ook keuzes ten aanzien van de vervangbaarheid van sommige onderdelen kunnen ook nadelen opleveren. Het belangrijkste is dat vragen hierover gesteld worden en bewust beantwoord worden. Alleen zo kom je tot een product dat over de gehele levensduur zo nuttig mogelijk is en hopelijk ook daarna.

Hierbij varen we niet alleen op onze eigen expertise. VDS Inbuco werkt samen met diverse partners op het gebied van grondstofgebruik en -hergebruik. Want dat is natuurlijk een belangrijk onderdeel van je businesscase. Als jij een product verkoopt dat aan het einde van de levensduur bepaalde materialen oplevert, wie gaat die dan kopen? Dat zijn vragen die we met je beantwoorden. Zo werken we aan slimme producten met meerwaarde voor je klanten en een sluitende businesscase. Zowel economisch als ecologisch.